Ina i pressen

13. oktober 2021
Vi har alt for lidt fokus på naturen
I Solrød har vi en række §3-beskyttede samt Natura 2000 naturområder. Her findes en helt særlig flora og fauna og en række truede arter – såkaldte bilag 4 arter. Men hvad gøres i dag for at bevare disse værdifulde områder? Ikke ret meget. I stedet må hensynet til naturen gang på gang vige for hensynet til nyt byggeri og andre prioriteter i det kommunale budget. Generelt er naturområdet nedprioriteret i Solrød Kommune. Naturen har ikke sit eget budget og naturen har ikke plads i noget udvalg. Kommunens naturafdeling tæller én medarbejder. Til sammenligning har f.eks. Hillerød Kommune 5 fuldtidsansatte i naturafdelingen + 2 fuldtids praktikanter. Og det i en kommune med 50.000 indbyggere, ca. dobbelt så mange som i Solrød.
13. oktober 2021
13. september 2021
Tre generationer udlever gammel drøm om at rejse en skov
Der var lagt op til en festlig dag i Jersie, da den nye skov på knap syv hektar, svarende til omkring 12 fodboldbaner, søndag blev indviet. Og det er ikke hverdagskost, at private rejser så stort et skovareal i Solrød.
13. september 2021
6. september 2021
Ny liste i slam-protest
Havmiljøet bliver ofte overset, når vi taler om naturen. Vi kan ikke umiddelbart se, hvad der sker under overfladen. Men i Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden, sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen i København, planlægges det nu også at dumpe 2,5 mio. m2 lettere forurenet slam i Køge Bugt
6. september 2021
17. april 2021
Debat: Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?
I forbindelse med det kommende biogasbyggeri i Solrød har kommunen undladt at undersøge byggearealets naturstatus som helt særligt § 3 naturbeskyttet område.
17. april 2021
18. november 2020
Bekymrede borgere ønsker øget fokus på at bevare Solrøds natur
Vi er en gruppe borgere, som er bekymrede over den hastighed naturen i Solrød forsvinder på til fordel for mere industri, og så mangler der i høj grad borgerinddragelse i Solrød, siger Ina Lindemark om årsager til, at hun i et stykke tid har arbejdet på at stable hjemmesiden "Bevar naturen i Solrød" på benene
18. november 2020
1. april 2021
Miljøadvokat: Høring om biogasanlæg er ugyldig
Høringsprocessen omkring et nyt biogasanlæg i Jersie er mangelfuld og bør gå om, mener naboen til Solrød Biogas, der har fået en advokat med speciale i miljøret til at se på sagen.
1. april 2021
29. juli 2013
Handlekraftige kvinder giver ikke op
Det er to handlekraftige kvinder, der ikke uden videre tager et nej for et nej og i det hele taget ikke giver så let op, som står i spidsen for Jersie Privatskoles bestyrelse.
29. juli 2013
1. maj 2013
Privatskole i topform
Det har været en lang, en hård, men også en kamp, der har været det hele værd. Det fortæller bestyrelsensformand Ina Lindemark. Det er to år siden de første spæde ideer til Jersie Privatskole blev taget, og selv om det til tider har set håbløst ud, så har en fast stamme hele tiden troet på projektet. Og til august åbner skolen.
1. maj 2013