Det er med stort vemod, at jeg i dag har meldt mig ud af VoresSolrød. En lokalliste jeg har kastet meget energi i at bygge op, og som har dannet rammen om min politiske debut. Det har været en fantastisk rejse, vi sammen har været på.

Desværre har vi igennem længere tid været uenige om organisation og struktur. Derfor ser jeg ikke anden udvej end at blive løsgænger.

Jeg ønsker alt det bedste for VoresSolrød fremadrettet og vil gerne sige en kæmpe tak for alle de gode oplevelser, vi har haft sammen.

Jeg vil nu fortsætte mit politiske virke som løsgænger i Solrød byråd i Familie- & Uddannelsesudvalget, i Natur-, Klima- & Planudvalget, i opgaveudvalget for Havdrup helhedsplan og i arbejdsgruppen for borgerinddragelse.

Jeg vil samtidig garantere alle, der har stemt personligt på mig, at mit politiske engagement vil fortsætte uændret. Jeg vil fortsat kæmpe for de mærkesager, jeg gik til valg på:

– at politik er en tillidssag, der kræver ordentlighed og en respektfuld og saglig dialog

– at arbejde for et borgernært lokaldemokrati med større borgerinddragelse

– at sikre et langt større fokus på natur og biodiversitet – både til lands og til vands

– at værne om landsbyerne og vores fælles kulturarv

– at arbejde for de bedst mulige vilkår for vores børn

Jeg brænder stadig for, at være med til at rykke vores lokalsamfund i en positiv retning. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg ser det som min forpligtelse, at forvalte det mandat, vælgerne har givet mig, på bedste vis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *