Det er spørgsmålet, som er til afstemning på onsdagens byrådsmøde. Her skal det afgøres, om: “der fra 2023 og fremadrettet ændres praksis, sådan at tilskuddet pr. barn fra 0 år til 2 år og 10 måneder alene beregnes ud fra den gennemsnitlige udgift pr. barn i vuggestue” og ikke som det er nu – et gennemsnit af udgiften i både vuggestue og dagpleje – en udgift som historisk har været lavere og giver private institutioner færre penge pr barn at drive institution for.

I VoresSolrød mener vi, det er vigtigt at bakke op om private daginstitutioner. Det er en stor styrke for kommunen, at kunne tilbyde diversitet indenfor dagtilbudsområdet. En større diversitet giver den enkelte familie mulighed for at vælge et dagtilbud, som passer til netop dem. Og hvorfor skal børn i Solrød, der går i en privat institution, egentlig stilles ringere end de, der går i en kommunal ?

I forhold til at sikre mangfoldigheden er de private daginstitutioner en vigtig spiller. De private daginstitutioner kan nemlig ofte tilbyde et andet pædagogisk udgangspunkt, metode eller idégrundlag. Det øger mangfoldigheden og innovationen, der også kan bruges som inspiration for et område, der ellers i høj grad går imod en øget ensretning i form af læreplaner og mange andre formelle krav til indhold.

Private daginstitutioner er frie til at etablere sig indenfor rammerne af Dagtilbudsloven, men skal samtidig leve op til samme regler og bekendtgørelser som de offentlige institutioner. Det gælder også tilgængeligheden – en privat daginstitution skal sikre tilgængelighed for alle børn og kommunen skal føre tilsyn med, at visiteringskriterierne ikke diskriminerer.

Men vi mener så også, at private daginstitutioner skal stilles økonomisk lige med de kommunale tilbud. Forstået på den måde, at de skal sikres de samme tilskud, som der gives til børn i kommunale tilbud.

I VoresSolrød hylder vi både de rigtig gode kommunale dagtilbud og samtidig det private initiativ på dagtilbudsområdet. Vi håber, der kommer mange flere valgmuligheder i daginstitutionslandskabet, som supplement til de kommunale. VoresSolrød ønsker at motivere til oprettelsen af flere frie private daginstitutioner ved at ligestille dem økonomisk med de kommunale daginstitutioner.

 

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *