Landsbypolitik og borgerinddragelse er to områder, der betyder meget for mig.

På det seneste byrådsmøde blev der truffet en skelsættende beslutning, som måske varsler nye tider i Solrød Kommune. På mødet blev der nemlig samlet et flertal for at følge borgernes indstilling om at begrænse byudviklingen i Solrød Landsby.

En landsby, der “udgør en vigtig del af Solrød Kommunes kulturarv”, som det så smukt stod formuleret i kommuneplantillægget.

For både HavdrupListen og VoresSolrød betyder det meget, at værne om vores landsbyer. Både på grund af deres kulturhistoriske værdi, men også på grund af det store aktiv landsbyerne udgør i kommunen, som et alternativ til bosættelse i byområdet. Og det var på et hængende hår at et ellers helt færdigt kommuneplantillæg med uønsket byudvikling, blev ændret af et flertal på sidste byrådsmøde.

For borgerne i landsbyen ønsker ikke samme byudvikling og udlæg til ny bebyggelse, som kommuneplantillægget ellers har formuleret. I redegørelsen kan man læse, at “Udlæggene er vigtige for udviklingen af Solrød Kommune. Og at der ses et stort behov”. Men hvem har defineret dette behov? Formuleringen rejser det relevante spørgsmål: Hvis behov skal tilgodeses ved udviklingen af kommunen – er det nuværende eller kommende borgeres, politikernes eller private investorers behov? Vi mener det er Solrød Kommunes nuværende borgere.

Kommuneplantillægget var ellers kulminationen på et meget langstrakt forløb med inddragelse af både borgere og andre interessenter i arbejde med helhedsplanen for Solrød Landsby. Et forløb der startede med de bedste intentioner og som kuldsejlede kort før målstregen med iveren efter mere byudvikling.

Alle implicerede parter roste ellers samarbejdet om helhedsplanen for Solrød Landsby til skyerne. En helhedsplan der i mange år fremover skal sætte rammerne for landsbyen, og som ikke mindst landsbyboerne kan se sig selv i – og det til trods for manglerne ved planen, der f.eks. ikke er politisk bindende og som heller ikke tager fat om et af landsbyens helt store problemer: gennemkørende trafik.

Ikke desto mindre var der stor begejstring for resultatet – en begejstring, der dog hurtigt smuldrede, da det politisk bindende kommuneplantillæg kort tid efter blev præsenteret. Et tillæg der ikke havde haft samme inddragende forløb og som på flere punkter gik stik imod retningslinjerne fra helhedsplanen. Skuffelsen var til at tage og føle på. Og det forstår man godt. Beboerne i Solrød Landsby har udvist et exceptionelt højt engagement i hele processen med både helhedsplan og kommuneplantillæg og endte alligevel ude på et sidespor med citatet: “Overordnet set har høringssvarene fra landsbyen ikke givet anledning til ændringer i det endelige kommuneplantillæg

Ergo var vi præcis tilbage til de gamle tider – en æra man ellers troede var afsluttet, nu da det nye byråd har ambitioner om en både tidligere og større inddragelse af borgerne. Men noget er der alligevel sket, for på falderebet viste der sig et flertal for at lytte til borgernes ønsker. Og således varsles alligevel om nye tider i lokalpolitik, hvor det som borger nytter at involvere sig, og hvor høringssvar rent faktisk rykker ved beslutningerne.

Af Christian Vang, HavdrupListen og Ina Lindemark, VoresSolrød

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *