byrådsmedlem i solrød kommune

Alle skal høres

Jeg er Ina Lindemark – en frontkæmper på 43 år med mine meningers mod. Jeg er mor til 3 børn og er et aktivt foreningsmenneske, der brænder for at gøre en positiv forskel for mine medmennesker og det samfund jeg er en del af.

Jeg er vokset op ved Ringsted, men har også boet i København, Tokyo og São Paulo, inden jeg i 2009 slog mig ned ved Jersie Landsby på en landejendom med min mand, vores nu 3 børn i alderen 6 til 14 år og mine forældre. Jeg elsker at bo i Solrød med den helt særlige kombination af by, land og natur man finder her.

Jeg er vokset op i en familie af selvstændige iværksættere. Jeg er vokset op med foreningslivet, andelsbevægelsen og folkekirken. Jeg er vokset op med tanken om, at man yder det man kan til fællesskabet og at man tager sig af dem, der har brug for hjælp. Jeg er vokset op i et hjem med højt til loftet, hvor døren altid stod åben og alle folk var velkomne. 

Men jeg har også altid vendt blikket udad. Siden jeg var barn har jeg elsket at rejse, at opleve nye kulturer og fjerne himmelstrøg. Jeg har af flere omgange været bosat og arbejdet i udlandet. Det har for mig sat kvaliteterne ved det danske samfund i et andet perspektiv og jeg glædes over det danske demokrati, velfærdssamfund og samhørighed. Jeg har aldrig været i tvivl om, at mine børn skulle vokse op i Danmark, men gerne med en bred horisont, der skaber forståelse for andre kulturer.

Som person er jeg en arbejdsom, vedholdende, stædig, idealist men jeg er også pragmatiker og samarbejdsorienteret. Jeg får tingene til at ske.

I min fritid er jeg spejder,  står på langrend i Norge, læser bøger og kører på eventyr med min familie i vores autocamper både i ind- og udland.

Jeg er oprindeligt uddannet merkonom i økonomistyring og cand.scient.pol. I dag er jeg selvstændig indenfor erhvervsudlejning og driver et mindre økologisk landbrug med 40 hektar jord og en flok geder.

Jeg har karrieremæssigt prøvet lidt af hvert, fra mit første job i en dansk virksomhed i Brasilien til økonomiafdelingen i en produktionsvirksomhed, til mange år i et børnetøjsfirma og et par kortere smut til kontoret på henholdsvis en produktionsskole og en københavnsk friskole. Min erfaring er bred og alsidig indtil jeg blev selvstændig. Jeg er endt i landbruget ved en tilfældighed men elsker alt ved landmandslivet; friheden, selvstændigheden, den friske luft, nærheden til naturen og det meningsfulde ved at være med til at dyrke økologiske fødevarer. 

Jeg har selv været en del af foreningslivet siden jeg var ganske få år gammel og blev tidligt leder for en gruppe pigespejdere. Siden da har jeg været aktiv i mange forskellige foreninger og bestyrelser lige fra boligforeningen, børnehaven, spejderne og senest foreningen Bevar naturen i Solrød, som jeg har været med til at stifte. Jeg har også fungeret som kontaktperson for en flygtningefamilie og været bisidder.

Jeg mener, det er tid til forandring i Solrød og med mit kandidatur til kommunalvalget, håber jeg at kunne være med til at sikre en anden og lysere fremtid for vores allesammens Solrød. En fremtid med respekt for borgerne, med borgernært lokaldemokrati og med tæt borgerinddragelse. En fremtid med velovervejede, langsigtede og fornuftige beslutninger baseret på nytte frem for prestige. En fremtid hvor kommunen er til for borgerne, ikke omvendt. Det er den fremtid, der driver mig i mit kandidatur.

Jeg mener, det er tid til forandring i Solrød og med mit politiske virke i byrådet, håber jeg at kunne være med til at sikre en anden og lysere fremtid for vores allesammens Solrød. En fremtid med respekt for borgerne, med borgernært lokaldemokrati og med tæt borgerinddragelse. En fremtid med velovervejede, langsigtede og fornuftige beslutninger baseret på nytte frem for prestige. En fremtid hvor kommunen er til for borgerne, ikke omvendt. Det er den fremtid, der driver mig i mit kandidatur.

Hvorfor politik?

Mit politiske engagement i Solrød startede med lukningen af Jersie skole. Sidenhen var jeg  primus motor i opstarten af Jersie Privatskole. Jeg har alle dage ment, at lukningen af folkeskoler i landsbyer har katastrofale følger for hele landsbysamfundet. Ikke mindst i Jersie Landsby, som jeg har oplevet været under nedlukning siden jeg flyttede hertil i 2009. Siden 2015 har jeg desuden fulgt opførelsen og driften af Solrød Biogas tæt og senest den påtænkte udvidelse, der vil efterlade Solrød med et af landets største biogasanlæg uden større nytte for borgerne. Og så sker udvidelsen endda på bekostning af naturen, som man også har set det med transportcentret.

Jeg har altid været meget involveret i forenings- og bestyrelsesarbejde og fattede tidligt interesse for politik. Den interesse har fulgt mig gennem det meste af livet og resulterede i at jeg har studeret statskundskab. Jeg har dog aldrig tidligere været partipolitisk engageret og er landspolitisk hjemløs. Det var derfor en stor glæde, da der i 2020 blev stiftet en ny tværpolitisk lokalliste i Solrød og jeg endte med at blive inviteret med som kandidat. Netop i det tværpolitiske samarbejde ser jeg en fantastisk mulighed for at sammensætte det perfekte politiske program for Solrød kommune, der kan tage højde for de helt særlige styrker og udfordringer vi har her i kommunen.

Solrød kommune har så mange fantastiske kvaliteter, som jeg mener er enormt vigtige at fastholde for fremtidige generationer. Derfor har jeg med bekymring set på, mens der i en årrække er truffet flere irreversible beslutninger, der går i den modsatte retning af, hvad der er godt for flertallet af borgerne i kommunen. Og værst af alt, bliver beslutningerne truffet uden reel borgerinddragelse og hen over hovedet på bekymrede borgere. Der levnes ikke meget plads til dialog og respekt og rigtig mange engagerede borgere oplever at blive nedgjort og kørt ud på et sidespor. Senest i forbindelse med beslutningen om at opføre et transportcenter, endnu et nyt biogasanlæg, kommunens seneste planstrategi, osv. Her har mange borgere luftet deres bekymringer, men forgæves. 

Jeg oplever også, at kommunens landsbyer, som jeg holder så meget af, står overfor historiske forandringer, der for altid vil ændre deres særkende og dermed Solrøds DNA.  

Jeg mener det er tid til forandring i Solrød og med mit politiske virke i byrådet, håber jeg at kunne være med til at sikre en anden og lysere fremtid for vores allesammens Solrød. En fremtid med respekt for borgerne, med velovervejede, langsigtede og fornuftige beslutninger baseret på nytte frem for prestige, med borgernært demokrati med tæt borgerinddragelse og en fremtid hvor kommunen er til for borgerne, ikke omvendt. Det er den fremtid, der driver mig i mit kandidatur.

Hvorfor politik?

Mit politiske engagement i Solrød startede med lukningen af Jersie skole. Sidenhen var jeg  primus motor i opstarten af Jersie Privatskole. Jeg har alle dage ment, at lukningen af folkeskoler i landsbyer har katastrofale følger for hele landsbysamfundet. Ikke mindst i Jersie Landsby, som jeg har oplevet været under nedlukning siden jeg flyttede hertil i 2009. Siden 2015 har jeg desuden fulgt opførelsen og driften af Solrød Biogas tæt og senest den påtænkte udvidelse, der vil efterlade Solrød med et af landets største biogasanlæg uden større nytte for borgerne. Og så sker udvidelsen endda på bekostning af naturen, som man også har set det med transportcentret.

Jeg har altid været meget involveret i forenings- og bestyrelsesarbejde og fattede tidligt interesse for politik. Den interesse har fulgt mig gennem det meste af livet og resulterede i at jeg har studeret statskundskab. Jeg har dog aldrig tidligere været partipolitisk engageret og er landspolitisk hjemløs. Det var derfor en stor glæde, da der i 2020 blev stiftet en ny tværpolitisk lokalliste i Solrød og jeg endte med at blive inviteret med som kandidat. Netop i det tværpolitiske samarbejde ser jeg en fantastisk mulighed for at sammensætte det perfekte politiske program for Solrød kommune, der kan tage højde for de helt særlige styrker og udfordringer vi har her i kommunen.

Solrød kommune har så mange fantastiske kvaliteter, som jeg mener er enormt vigtige at fastholde for fremtidige generationer. Derfor har jeg med bekymring set på, mens der i en årrække er truffet flere irreversible beslutninger, der går i den modsatte retning af, hvad der er godt for flertallet af borgerne i kommunen. Og værst af alt, bliver beslutningerne truffet uden reel borgerinddragelse og hen over hovedet på bekymrede borgere. Der levnes ikke meget plads til dialog og respekt og rigtig mange engagerede borgere oplever at blive nedgjort og kørt ud på et sidespor. Senest i forbindelse med beslutningen om at opføre et transportcenter, endnu et nyt biogasanlæg, kommunens seneste planstrategi, osv. Her har mange borgere luftet deres bekymringer, men forgæves.Jeg oplever også, at kommunens landsbyer, som jeg holder så meget af, står overfor historiske forandringer, der for altid vil ændre deres særkende og dermed Solrøds DNA.

Jeg mener det er tid til forandring i Solrød og med mit kandidatur til kommunalvalget, håber jeg at kunne være med til at sikre en anden og lysere fremtid for vores allesammens Solrød. En fremtid med respekt for borgerne, med velovervejede, langsigtede og fornuftige beslutninger baseret på nytte frem for prestige, med borgernært demokrati med tæt borgerinddragelse og en fremtid hvor kommunen er til for borgerne, ikke omvendt. Det er den fremtid, der driver mig i mit kandidatur.