Byrådsmedlem

Ina Lindemark

Mine mærkesager

Solrød kommune har mange kvaliteter, som jeg mener er enormt vigtige at fastholde for fremtidige generationer.

Alle skal høres

• Borgernært lokaldemokrati
• Lydhørhed overfor de mange engagerede borgere
• Inddragelse af borgere, landsbylaug, boligforeninger osv. i de politiske processer
• Slut med pseudoprocesser, hvor beslutningerne er taget på forhånd

Mere natur & bæredygtig byudvikling

• Øget fokus på natur og biodiversitet
• Solrøds særlige naturområder skal bevares og styrkes
• Flere rekreative områder, stier og vandreruter
• Naturområdet skal have sit eget budget

Landsbyliv

• Solrød er både land og by
• Landsbyernes DNA skal sikres
• Fokus på trafiksikkerhed i landsbyerne
• Bedre offentlig transport

krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash

Tillid og respekt

• Politik er en tillidssag
• Ordentlighed og dialog i den politiske proces og debat
• Den gode tone skal sikres

Jeg brænder for at være med til at sikre Solrød som det bedste sted at leve og bo for alle – både unge og gamle. Det sker ikke ved blindt at byfortætte og opføre industri, eller ved at tiltrække nye borgere til kommunen på bekostning af de kvaliteter vi alle har tilvalgt, da vi bosatte os. Solrød skal udvikles efter en velafbalanceret langsigtet strategi, der tager højde for de behov både nuværende og kommende borgere har.

Jeg brænder for at være med til at sikre Solrød som det bedste sted at leve og bo for alle – både unge og gamle. Det sker ikke ved blindt at byfortætte og opføre industri, eller ved at tiltrække nye borgere til kommunen på bekostning af de kvaliteter vi alle har tilvalgt, da vi bosatte os. Solrød skal udvikles efter en velafbalanceret langsigtet strategi, der tager højde for de behov både nuværende og kommende borgere har.

Seneste opdateringer

Jeg fortsætter i Solrød byråd som løsgænger

Det er med stort vemod, at jeg i dag har meldt mig ud af VoresSolrød. En lokalliste jeg har kastet meget energi i at bygge op, og som har dannet rammen om min politiske debut. Det har været en fantastisk rejse, vi sammen har været på. ...

Desværre har vi igennem længere tid været uenige om organisation og struktur. Derfor ser jeg ikke anden udvej end at blive løsgænger.

Jeg ønsker alt det bedste for VoresSolrød fremadrettet og vil gerne sige en kæmpe tak for alle de gode oplevelser, vi har haft sammen.

Jeg vil nu fortsætte mit politiske virke som løsgænger i Solrød byråd i Familie- & Uddannelsesudvalget, i Natur-, Klima- & Planudvalget, i opgaveudvalget for Havdrup helhedsplan og i arbejdsgruppen for borgerinddragelse.

Jeg vil samtidig garantere alle, der har stemt personligt på mig, at mit politiske engagement vil fortsætte uændret. Jeg vil fortsat kæmpe for de mærkesager, jeg gik til valg på:
- at politik er en tillidssag, der kræver ordentlighed og en respektfuld og saglig dialog
- at arbejde for et borgernært lokaldemokrati med større borgerinddragelse
- at sikre et langt større fokus på natur og biodiversitet - både til lands og til vands
- at værne om landsbyerne og vores fælles kulturarv
- at arbejde for de bedst mulige vilkår for vores børn

Jeg brænder stadig for, at være med til at rykke vores lokalsamfund i en positiv retning. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg ser det som min forpligtelse, at forvalte det mandat, vælgerne har givet mig, på bedste vis.

Jeg fortsætter i Solrød byråd som løsgænger

Det er med stort vemod, at jeg i dag har meldt mig ud af VoresSolrød. En lokalliste jeg har kastet meget energi i at bygge op, og som har dannet rammen om min politiske debut. Det har været en fantastisk rejse, vi sammen har været på. ...

Desværre har vi igennem længere tid været uenige om organisation og struktur. Derfor ser jeg ikke anden udvej end at blive løsgænger.

Jeg ønsker alt det bedste for VoresSolrød fremadrettet og vil gerne sige en kæmpe tak for alle de gode oplevelser, vi har haft sammen.

Jeg vil nu fortsætte mit politiske virke som løsgænger i Solrød byråd i Familie- & Uddannelsesudvalget, i Natur-, Klima- & Planudvalget, i opgaveudvalget for Havdrup helhedsplan og i arbejdsgruppen for borgerinddragelse.

Jeg vil samtidig garantere alle, der har stemt personligt på mig, at mit politiske engagement vil fortsætte uændret. Jeg vil fortsat kæmpe for de mærkesager, jeg gik til valg på:
- at politik er en tillidssag, der kræver ordentlighed og en respektfuld og saglig dialog
- at arbejde for et borgernært lokaldemokrati med større borgerinddragelse
- at sikre et langt større fokus på natur og biodiversitet - både til lands og til vands
- at værne om landsbyerne og vores fælles kulturarv
- at arbejde for de bedst mulige vilkår for vores børn

Jeg brænder stadig for, at være med til at rykke vores lokalsamfund i en positiv retning. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg ser det som min forpligtelse, at forvalte det mandat, vælgerne har givet mig, på bedste vis.

OPGAVEUDVALG HAVDRUP HELHEDSPLAN

Sidste år blev Solrød kommunes første opgaveudvalg nedsat og jeg var så heldig at få en plads i udvalget, der skal fungere frem til slutningen af 2023. I opgaveudvalget arbejder vi med et forslag til en helhedsplan for Havdrup og det gør vi bl.a. ved ...at møde borgerne ved workshops, mv.

For at sikre lettere adgang til information om arbejdet, har jeg på hele udvalgets vegne lavet en hjemmeside om Havdrup helhedsplan:

https://www.havdruphelhedsplan.dk/

Her kan du læse mere om, hvad et opgaveudvalg egentlig er.
Du kan se hvilke områder helhedsplanen skal berøre.
Du kan følge med i de workshops, der er blevet afholdt.
Og meget mere.......

Private daginstitutioner - frie eller lige?

Det er spørgsmålet, som er til afstemning på onsdagens byrådsmøde. Her skal det afgøres, om: “der fra 2023 og fremadrettet ændres praksis, sådan at tilskuddet pr. barn fra 0 år til 2 år og 10 måneder alene beregnes ud fra den ...gennemsnitlige udgift pr. barn i vuggestue” og ikke som det er nu - et gennemsnit af udgiften i både vuggestue og dagpleje - en udgift som historisk har været lavere og giver private institutioner færre penge pr barn at drive institution for.

I VoresSolrød mener vi, det er vigtigt at bakke op om private daginstitutioner. Det er en stor styrke for kommunen, at kunne tilbyde diversitet indenfor dagtilbudsområdet. En større diversitet giver den enkelte familie mulighed for at vælge et dagtilbud, som passer til netop dem. Og hvorfor skal børn i Solrød, der går i en privat institution, egentlig stilles ringere end de, der går i en kommunal ?

I forhold til at sikre mangfoldigheden er de private daginstitutioner en vigtig spiller. De private daginstitutioner kan nemlig ofte tilbyde et andet pædagogisk udgangspunkt, metode eller idégrundlag. Det øger mangfoldigheden og innovationen, der også kan bruges som inspiration for et område, der ellers i høj grad går imod en øget ensretning i form af læreplaner og mange andre formelle krav til indhold.

Private daginstitutioner er frie til at etablere sig indenfor rammerne af Dagtilbudsloven, men skal samtidig leve op til samme regler og bekendtgørelser som de offentlige institutioner. Det gælder også tilgængeligheden - en privat daginstitution skal sikre tilgængelighed for alle børn og kommunen skal føre tilsyn med, at visiteringskriterierne ikke diskriminerer.

Men vi mener så også, at private daginstitutioner skal stilles økonomisk lige med de kommunale tilbud. Forstået på den måde, at de skal sikres de samme tilskud, som der gives til børn i kommunale tilbud.

I VoresSolrød hylder vi både de rigtig gode kommunale dagtilbud og samtidig det private initiativ på dagtilbudsområdet. Vi håber, der kommer mange flere valgmuligheder i daginstitutionslandskabet, som supplement til de kommunale. VoresSolrød ønsker at motivere til oprettelsen af flere frie private daginstitutioner ved at ligestille dem økonomisk med de kommunale daginstitutioner.

Opgaveudvalg for Havdrup helhedsplan 💁‍♀️💁💁‍♂️🙋‍♀️🙋🙋‍♂️

"Hvad er det, der gør Havdrup speciel? Hvad er byens identitet? Og hvad vil I ikke undvære? Det er et udpluk af de spørgsmål, som omtrent 100 fremmødte borgere skulle svare på, da ...Solrød Kommunes nye opgaveudvalg havde inviteret til det første af en række borgermøder, der i sidste ende skal munde ud i en ny helhedsplan for stationsbyen med godt 4400 indbyggere."

Den første borgerworkshop vedrørende en ny helhedsplan for Havdrup blev afholdt i mandags. Over 100 borgere var mødt op og gjorde opstarten på arbejdet til en stor succes.

Opgaveudvalg er ikke en ny opfindelse i dansk lokalpolitik, men det er første gang vi prøver kræfter med det her i Solrød kommune. Og jeg er selv så priviligeret, at være én af tre politisk udpegede medlemmer af udvalget.

Det bliver rigtig spændende, at gøre sig de første erfaringer med denne form for borgerinddragelse. Forhåbentligt kommer der et godt og levedygtigt resultat ud af det.

Image for shared link
I spidsen for udviklingen af Havdrup: Vi skal spore os…

www.sn.dk

I dag er det et år siden, der var kommunalvalg og dermed også et år siden, at jeg selv blev valgt til byrådet i Solrød.

Jeg tror aldrig, jeg glemmer den dag og de store følelser, oplevelser og forventninger forbundet med den. Det var helt vildt stort at gå fra nystiftet lokalliste ...til 3 pladser i byrådet.

Rejsen frem mod kommunalvalget var overvældende - men det samme har rejsen været efterfølgende. Jeg siger ofte, at skabe VoresSolrød er som at bygge et fly, mens det er i luften. Vi har ingen politisk erfaring, ingen fasttømret kultur, intet partisekretariat, ingen procedurer, ingen grafisk værkstøjskasse og jeg kunne blive ved.

I stedet har vi masser af politiske visioner, vilje, lyst og gå-på-mod og på en eller anden måde lykkes det alligevel nogenlunde med at bygge flyet i luften. Nogle gange går det ikke lige som vi regnede med, og så kan vi skifte kurs. Vi føler en stor forpligtigelse til at arbejde for de mandater, vi er givet af borgerne. Og nogle gange er det også både en fordel og en befrielse at starte forfra med en uskrevet bog, som VoresSolrød er. Vi kan selv frit definere, hvordan vi synes flyet skal bygges.

På søndag vil jeg sammen med min byrådsgruppe fortælle mere om, hvordan arbejdet er gået ind til nu og hvad vi arbejder med i fagudvalgene:
Carsten Ring, lokalpolitiker vil fortælle om kultur-, idræt- og fritidsområdet.
Christian Nyholm, Gruppeformand og byrådsmedlem VoresSolrød om social-, ældre- og sundhedsområdet.
Og jeg selv om familie- og uddannelsesområdet + natur-, klima og planområdet.

Det foregår online på søndag d. 20. november kl. 19.30-21.00 og linket finder du lige her nedenfor 👇

https://meet.google.com/adz-snmq-vng?hs=224

Landsbypolitik og borgerinddragelse er to områder, der betyder meget for mig.

Kommuneplantillæg for Solrød Landsby forener disse to områder. Og jeg blev derfor også ekstra glad for udfaldet af sagen på sidste byrådsmøde, hvor der blev lyttet til borgerne og hvor to uønskede ...byudviklingsområder blev taget ud af planen. Et udfald der ikke havde kunne lade sig gøre uden godt samarbejde på tværs af byrådet.

Læs mere her 👇

I går var det demokratiets festdag 🥳🎉

Og jeg havde fået det ærefulde hverv, at være valgformand i Solrød Idrætscenter. Det er der kommet nedenstående artikel ud af 👇

Det var en virkelig lang - men også en virkelig god dag - altså måske lige bortset fra, at vi ...savnede de 12,37 % af vælgerne, som ikke lagde vejen forbi SIC denne gang😁

Som jeg sagde til journalisten, så er jeg en demokratinørd, der mener, at vi skal værne om og værdsætte vores demokrati - uanset om man stemmer rødt, blåt, grønt eller blankt.

Tak for en KÆMPE indsats til alle de fantastiske valgstyrere og valgtilforordnede i SIC, jeg fik lov at tilbringe min dag sammen med. KÆMPE tak for samarbejdet til alle de yderst tjekkede medarbejdere fra Solrød Kommune, der har styr på hver en lille detalje omkring valgafholdelse og får alt til at glide let og elegant ❤️

Og ikke mindst tak for god forplejning til SportsCafeen Solrød Idrætscenter 🍽

Kontakt mig

Har du spørgsmål eller kommentarer til mig? Kender du en sag, der fortjener opmærksomhed? Vil du være frivillig i valgkampen? Tøv ikke med at kontakte mig.