Byrådsmedlem

Ina Lindemark

Mine mærkesager

Solrød kommune har mange kvaliteter, som jeg mener er enormt vigtige at fastholde for fremtidige generationer.

Alle skal høres

• Borgernært lokaldemokrati
• Lydhørhed overfor de mange engagerede borgere
• Inddragelse af borgere, landsbylaug, boligforeninger osv. i de politiske processer
• Slut med pseudoprocesser, hvor beslutningerne er taget på forhånd

Mere natur & bæredygtig byudvikling

• Øget fokus på natur og biodiversitet
• Solrøds særlige naturområder skal bevares og styrkes
• Flere rekreative områder, stier og vandreruter
• Naturområdet skal have sit eget budget

Landsbyliv

• Solrød er både land og by
• Landsbyernes DNA skal sikres
• Fokus på trafiksikkerhed i landsbyerne
• Bedre offentlig transport

krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash

Tillid og respekt

• Politik er en tillidssag
• Ordentlighed og dialog i den politiske proces og debat
• Den gode tone skal sikres

Jeg brænder for at være med til at sikre Solrød som det bedste sted at leve og bo for alle – både unge og gamle. Det sker ikke ved blindt at byfortætte og opføre industri, eller ved at tiltrække nye borgere til kommunen på bekostning af de kvaliteter vi alle har tilvalgt, da vi bosatte os. Solrød skal udvikles efter en velafbalanceret langsigtet strategi, der tager højde for de behov både nuværende og kommende borgere har.

Jeg brænder for at være med til at sikre Solrød som det bedste sted at leve og bo for alle – både unge og gamle. Det sker ikke ved blindt at byfortætte og opføre industri, eller ved at tiltrække nye borgere til kommunen på bekostning af de kvaliteter vi alle har tilvalgt, da vi bosatte os. Solrød skal udvikles efter en velafbalanceret langsigtet strategi, der tager højde for de behov både nuværende og kommende borgere har.

Seneste opdateringer

To dages klima- og miljø topmøde i Sønderborg er slut.

Det har været nogle meget spændende og inspirerende dage fyldt med faglige oplæg, workshop, udflugter og netværk, jeg kan bruge i mit videre politiske arbejde i Solrød. Og hvor jeg:

- har været på udflugt og hørt om... Sønderborgs fødevarestrategi og hvordan kommunen er med til at understøtte lokale fødevareproducenter - til gavn for både kommunens køkkener, CO2 udledning og lokale arbejdspladser.

- er blevet klogere på et initiativ med opsætning af solceller ved landsbyen Hunderup i Esbjerg kommune, hvor lokale ildsjæle fik stablet projektet på benene.

- har lært om klimabelastningen ved at rive kommunale ejendomme ned i modsætning til renovering. Og om hvordan firmaet Transito i samarbejde med KL har udarbejdet et værktøj, hvor man kan beregne, hvad der bedst kan betale sig.

- mødte 'Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme' der arbejder for at få flere børn til at cykle. De kunne fortælle, at selvom 77 % af danske skolebørn bor under 3 km fra skolen, så er det kun 34 % af dem, der regelmæssigt cykler til skole.

- hørte et oplæg fra organisationen 'DeltagerDanmark' om borgerindragelse og samskabelse og hvordan man i Slagelse kommune har arbejdet med det i deres 'Fribusser' for at sikre lokalt ejerskab til projektet.

Og så har jeg snakket med en masse byrådskollegaer fra både Thisted i nord til Lolland i syd - fra Esbjerg i vest til Greve i øst. Nogle har jeg mødt før på kurser, konferencer eller lignende, mens andre var første gang jeg mødte. Men det er så enormt inspirerende at sparre med lokalpolitikere fra andre kommuner og blive klogere på, hvordan de løser kommmunernes klimaforpligtelser.

Tak for denne gang - både til KL, Sønderborg kommune og mine rejsefæller fra Solrød.

To dages klima- og miljø topmøde i Sønderborg er slut.

Det har været nogle meget spændende og inspirerende dage fyldt med faglige oplæg, workshop, udflugter og netværk, jeg kan bruge i mit videre politiske arbejde i Solrød. Og hvor jeg:

- har været på udflugt og hørt om... Sønderborgs fødevarestrategi og hvordan kommunen er med til at understøtte lokale fødevareproducenter - til gavn for både kommunens køkkener, CO2 udledning og lokale arbejdspladser.

- er blevet klogere på et initiativ med opsætning af solceller ved landsbyen Hunderup i Esbjerg kommune, hvor lokale ildsjæle fik stablet projektet på benene.

- har lært om klimabelastningen ved at rive kommunale ejendomme ned i modsætning til renovering. Og om hvordan firmaet Transito i samarbejde med KL har udarbejdet et værktøj, hvor man kan beregne, hvad der bedst kan betale sig.

- mødte 'Det Nationale Videnscenter for Cykelfremme' der arbejder for at få flere børn til at cykle. De kunne fortælle, at selvom 77 % af danske skolebørn bor under 3 km fra skolen, så er det kun 34 % af dem, der regelmæssigt cykler til skole.

- hørte et oplæg fra organisationen 'DeltagerDanmark' om borgerindragelse og samskabelse og hvordan man i Slagelse kommune har arbejdet med det i deres 'Fribusser' for at sikre lokalt ejerskab til projektet.

Og så har jeg snakket med en masse byrådskollegaer fra både Thisted i nord til Lolland i syd - fra Esbjerg i vest til Greve i øst. Nogle har jeg mødt før på kurser, konferencer eller lignende, mens andre var første gang jeg mødte. Men det er så enormt inspirerende at sparre med lokalpolitikere fra andre kommuner og blive klogere på, hvordan de løser kommmunernes klimaforpligtelser.

Tak for denne gang - både til KL, Sønderborg kommune og mine rejsefæller fra Solrød.

At fejre kærligheden ❤

Jeg har fået lov til at være giftefoged og haft min første vielse. Kan man næsten tænke sig noget bedre ? At være den der besegler to mennesker kærlighed var helt magisk. Og jeg er både beæret over at blive valgt til opgaven, men også taknemmelig for at... have haft den oplevelse.

Og så er jeg bare vild med kærlighed - det kan man aldrig få for meget af.

Med på vejen fik parret Benny Andersens vielsesdigt:

Kære vordende brudepar
Den pagt I nu indgår, indebærer
ansvar såvel som kærlighed,
trøst såvel som håb.

Fra nu af er I hinandens
livreddere,
livsfordoblere,
livsbekræftere

Spred glæde og modtag
glæde med glæde

Grib nuet
spejl jer i evigheden
og glem ikke at forny jeres undren

Med ønsket om, at I fremover
vil inspirere hinanden i stort og småt,
vil udvide hinandens horisonter,
begive jer på gensidig opdagelsesrejse
og berige hinandens fremtid
vil jeg bede jer bekræfte, at I her i dag i Solrød giver hinanden jeres Ja.

At fejre kærligheden ❤

Jeg har fået lov til at være giftefoged og haft min første vielse. Kan man næsten tænke sig noget bedre ? At være den der besegler to mennesker kærlighed var helt magisk. Og jeg er både beæret over at blive valgt til opgaven, men også taknemmelig for at... have haft den oplevelse.

Og så er jeg bare vild med kærlighed - det kan man aldrig få for meget af.

Med på vejen fik parret Benny Andersens vielsesdigt:

Kære vordende brudepar
Den pagt I nu indgår, indebærer
ansvar såvel som kærlighed,
trøst såvel som håb.

Fra nu af er I hinandens
livreddere,
livsfordoblere,
livsbekræftere

Spred glæde og modtag
glæde med glæde

Grib nuet
spejl jer i evigheden
og glem ikke at forny jeres undren

Med ønsket om, at I fremover
vil inspirere hinanden i stort og småt,
vil udvide hinandens horisonter,
begive jer på gensidig opdagelsesrejse
og berige hinandens fremtid
vil jeg bede jer bekræfte, at I her i dag i Solrød giver hinanden jeres Ja.

Ny lokalliste ser dagens lys

De to byrådsmedlemmer Annette Fynbo Blem (tidligere Socialdemokratiet) og Ina Lindemark (tidligere VoresSolrød) er gået sammen om at danne en ny tværpolitisk lokalliste kaldet ’Solrøds Kvinder’.

Initiativet er opstået oven på de to kvinders ...erfaring med lokalpolitik, der i høj grad er domineret af mænd. Faktisk er kun 31,6 % af byrådsmedlemmerne i Solrød byråd kvinder. Dette vil Annette og Ina arbejde på at gøre op med, så byrådets sammensætning i højere grad afspejler kommunens sammensætning af borgere.

Allerede nu kan ’Solrøds Kvinder’ løfte sløret for nogle få af listens mærkesager, der vil blive fremsat som medlemsforslag på de næstkommende byrådsmøder:

1. Ny fridag for kvindelige ansatte: Vi ved, at kvinder stadig står for størstedelen af det ulønnede arbejde i hjemmet. For at kompensere for dette, foreslår ’Solrøds Kvinder’ en ny fridag for alle kommunens kvindelige ansatte. Fridagen skal falde på den 4. fredag efter påske og skal have navnet ’Store kvindedag’. Fridagen skal finansieres ved hjælp af budgetsikkerhedspuljen.

2. Udligningsreform: De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd i Solrød i gennemsnit tjener 8,9% mere end kvinder i Solrød, når der justeres for faktorer som uddannelseslængde, mv. Derfor foreslår ’Solrøds Kvinder’ en ny udligningsreform af kommuneskatten, så mænd i Solrød i fremtiden opkræves 8,9% mere i kommuneskat, mens kommuneskatten nedsættes tilsvarende for Solrøds kvinder. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

3. Kvindelige iværksættere: Der er alt for få kvindelige iværksættere i Solrød kommune. Derfor foreslår ’Solrøds Kvinder’ at kommunen understøtter oprettelsen af et nyt landbrugs-kooperativ kun for kvinder. Landbrugssektoren er i forvejen et område med meget få kvinder. Kooperativet skal have en flad organisationsstruktur og drives efter sovjetisk forbillede, hvor alle de kvindelige deltagere er medejere og yder efter evne og nyder efter behov.

Annette Fynbo Blem & Ina Lindemark, Solrøds Kvinder

Ny lokalliste ser dagens lys

De to byrådsmedlemmer Annette Fynbo Blem (tidligere Socialdemokratiet) og Ina Lindemark (tidligere VoresSolrød) er gået sammen om at danne en ny tværpolitisk lokalliste kaldet ’Solrøds Kvinder’.

Initiativet er opstået oven på de to kvinders ...erfaring med lokalpolitik, der i høj grad er domineret af mænd. Faktisk er kun 31,6 % af byrådsmedlemmerne i Solrød byråd kvinder. Dette vil Annette og Ina arbejde på at gøre op med, så byrådets sammensætning i højere grad afspejler kommunens sammensætning af borgere. Derfor er det også kun kvinder, der kan opnå fuldgyldigt medlemskab og stemmeret i den nye lokalliste ’Solrøds Kvinder’. Det vil dog på sigt blive muligt for mænd at tegne støttemedlemskab.

”Vi har i dag den 1. april 2023 anmeldt vores nye lokalliste ’Solrøds Kvinder’ til Indenrigsministeriet”, udtaler Annette. Og Ina tilføjer: ”Annette og jeg har længe haft et godt samarbejde, hvor vi er blevet opmærksomme på, at vi deler de samme bekymringer om den manglende ligestilling. Derfor er det også helt naturligt, at vi nu slår os sammen, så vi kan støtte hinanden i listens mærkesager”.

Allerede nu kan ’Solrøds Kvinder’ løfte sløret for nogle få af listens mærkesager, der vil blive fremsat som medlemsforslag på de næstkommende byrådsmøder:

1. Ny fridag for kvindelige ansatte: Vi ved, at kvinder stadig står for størstedelen af det ulønnede arbejde i hjemmet. For at kompensere for dette, foreslår ’Solrøds Kvinder’ en ny fridag for alle kommunens kvindelige ansatte. Fridagen skal falde på den 4. fredag efter påske og skal have navnet ’Store kvindedag’. Fridagen skal finansieres ved hjælp af budgetsikkerhedspuljen.

2. Udligningsreform: De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd i Solrød i gennemsnit tjener 8,9% mere end kvinder i Solrød, når der justeres for faktorer som uddannelseslængde, mv. Derfor foreslår ’Solrøds Kvinder’ en ny udligningsreform af kommuneskatten, så mænd i Solrød i fremtiden opkræves 8,9% mere i kommuneskat, mens kommuneskatten nedsættes tilsvarende for Solrøds kvinder. Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

3. Kvindelige iværksættere: Der er alt for få kvindelige iværksættere i Solrød kommune. Derfor foreslår ’Solrøds Kvinder’ at kommunen understøtter oprettelsen af et nyt landbrugs-kooperativ kun for kvinder. Landbrugssektoren er i forvejen et område med meget få kvinder. Kooperativet skal have en flad organisationsstruktur og drives efter sovjetisk forbillede, hvor alle de kvindelige deltagere er medejere og yder efter evne og nyder efter behov. Kooperativet skal drives af en daglig leder, der vil blive oplært af Annette og Ina, der begge har en baggrund indenfor landbrug. Stillingen som daglig leder er ulønnet, da det forventes, at arbejdsglæden og fællesskabet er løn nok i sig selv. Interesserede kan sende en motiveret ansøgning til solrøds@kvinder.dk
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, men der kan eventuelt opnås en besparelse på driften af rådhusets kantine, såfremt kooperativet leverer overskudsgrønt til kantinen. Herved kan også realiseres en større CO2 reduktion, såfremt kantinens drift overgår til ren vegansk mad lavet på lokale råvarer.

Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet og håber I vil tage godt imod dette nye initiativ: ’Solrøds kvinder - for kærlighed, kvinder og kampånd’.

Annette Fynbo Blem & Ina Lindemark, Solrøds Kvinder

I aften er der byrådsmøde, hvor du blandt andet kan møde disse kompetente damer 💪

Du kan også høre drøftelser om den nye bondegårdsbørnehave, varmeplan, klimaindsatser, sagsbehandlingsfrister på det sociale område og meget mere.

Hvis du dukker op i byrådssalen kl. ...18.45, har du mulighed for at stille spørgsmål til hele byrådet. Så hvis du har en sag på hjertet, er der mulighed for at spørge ind til den.

Du kan også blive hjemme i sofaen og følge med i byrådsmødet. Det bliver nemlig live streamet via dette link og starter også kl. 18.45: https://solrod.kommune-tv.dk/watch/7254

Håber vi ses 👍

I aften er der byrådsmøde, hvor du blandt andet kan møde disse kompetente damer 💪

Du kan også høre drøftelser om den nye bondegårdsbørnehave, varmeplan, klimaindsatser, sagsbehandlingsfrister på det sociale område og meget mere.

Hvis du dukker op i byrådssalen kl. ...18.45, har du mulighed for at stille spørgsmål til hele byrådet. Så hvis du har en sag på hjertet, er der mulighed for at spørge ind til den.

Du kan også blive hjemme i sofaen og følge med i byrådsmødet. Det bliver nemlig live streamet via dette link og starter også kl. 18.45: https://solrod.kommune-tv.dk/watch/7254

Håber vi ses 👍

Kontakt mig

Har du spørgsmål eller kommentarer til mig? Kender du en sag, der fortjener opmærksomhed? Vil du være frivillig i valgkampen? Tøv ikke med at kontakte mig.